Öğrenci Koçluğu Ve Takip Sistemi

Öğrenci Koçluğu Ve Takip Sistemi - Knguru Gelişim Akademisi

"Farklı olmak için farklı şeyler yapmalısınız." der Einstein.

Düşmeden, düşünenler için; öğrenci koçluğu programında alanında bir ilk olan "ÖĞRENME VE SINAVLARA HAZIRLIKTA KANGURU MODELİ", Psk. Dnş. ve yazar Hüseyin ÖZTÜRK tarafından bireysel ve gruplar halinde uygulanmaktadır.


Öğrenci Koçluğu ve Öğrenmede KANGURU MODELİ eğitim içeriği;

 • Çalışma isteksizliğinin ortadan kaldırılması, motivasyonun arttırılması
 • Doğru çalışma tekniklerinin öğretilmesi
 • Öğrenme sitilin tespitiyle ders başarısızlığının ortadan kaldırılması
 • Dikkat ve konsantrasyonu artırma, dikkat problemlerini çözme
 • Test çözme tekniklerinin uygulatılması
 • Etkin tekrar yöntemiyle bilgilerin kalıcı hafızaya yerleştirilmesi
 • Kişiye özgü ders çalışma programlarının belirlenerek uygulatılması
 • Sınav korkusu, kaygısı ve başarısızlık endişesinin ortadan kaldırılması
 • Özgüven yetersizliklerinin ortadan kaldırılması
 • Ergenlik dönemi problemlerinin çözümü

 • ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ve TAKİP SİSTEMİ İÇERİK
 • Kendine Güven
 • Motivasyon
 • Kaygı kontrolü
 • Dikkati toplama
 • Okula ve Derse karşı olumlu tutum
 • Zaman yönetimi
 • Planlı çalışma
 • Test çözme teknikleri
 • Kariyer danışmanlığıx